Transvrouw

I did it my way....

Je bent niet ingelogd.

#1 26-07-2018 15:48:21

Anne
Gebruikers
Geregistreerd: 09-07-2018
Posts: 53

Informed consent

Op informatie gebaseerde toestemming.

Het begrip “informed consent” kent twee aspecten: 

1)  ten eerste de plicht van de hulpverlener (behandelaar) om de patiënt op duidelijke wijze in te lichten over de voorgenomen behandeling en 

2)  ten tweede het recht van de patiënt op basis van deze informatie te beslissen om wel of niet toestemming te verlenen voor de uitvoering van de behandeling.

Informed consent is dus zowel een patiëntenrecht als een plicht voor de behandelaar met mogelijke juridische consequenties, indien de plicht niet naar behoren is vervuld. Dit houdt in dat een arts kan worden aangesproken via het klachtrecht, tuchtrecht of civielrecht op een gebrekkige uitvoering van het informed‐consent vereiste.

Het KNMG (Koninklijke NederlandseMaatschappij tot bevordering der Geneeskunst) omschrijft het als volgt.

Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd.

Het naleven door artsen van het beginsel van ‘informed consent’ is volgens de KNMG niet alleen in juridisch opzicht van belang. Goede communicatie met de patiënt is goed voor het wederzijds vertrouwen en bevordert de therapietrouw.

‘Informed consent’ betekent in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling. Onder behandeling worden alle medische verrichtingen verstaan die de arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. Duidelijk moet zijn wat de aard en het doel zijn van de behandeling, wat de diagnose en prognose zijn voor de patiënt, welke risico’s aan de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.

Per 1 januari 2016 zijn de informatieplichten voor de arts aangescherpt. Op verzoek van de patiënt moet de arts de patiënt ook informeren over de door zorgaanbieder aangeboden zorg, waaronder begrepen de tarieven en de kwaliteit, alsmede over de ervaringen van patiënten met die zorg. De zorgaanbieder dient de patiënt voorts te informeren over het al dan niet bestaan van een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van die zorg alsmede over de wachttijd.

De arts mag pas met de behandeling starten als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan ook impliciet of stilzwijgend plaatsvinden. Bij een minder ingrijpende of noodzakelijke verrichting zal dit eerder zo zijn dan bij een ingrijpende, riskante of electieve behandeling. In dat laatste geval moet de patiënt in ieder geval expliciet instemmen met de behandeling en wordt dit ook door de arts in het dossier vastgelegd.

KNMG

Laatst bewerkt door Anne (27-07-2018 10:10:26)

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB